بازدید: 2905 بازدید
زمان مطالعه: 5 دقیقه
فهرست دروس رشته مدیریت دولتی

معرفی رشته مدیریت دولتی

فهرست دروس رشته مدیریت دولتی (تمام گرایش ها) به شرح ذیل می باشد:

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی

فهرست دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی به شرح زیر است:

 • کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
 • حقوق اساسی
 • اصول حسابداری
 • روانشناسی کار
 • اقتصاد خرد
 • مبانی مدیریت اسلامی الگوهای آن
 • اقتصاد کلان
 • مبانی سازمان و مدیریت
 • حسابداری دولتی
 • زبان تخصصی
 • توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
 • روش تحقیق در مدیریت
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • مبانی مدیریت دولتی
 • حقوق اداری
 • مالیه عمومی و خط‌مشی مالی دولت
 • مدیریت منابع انسانی
 • تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم
 • مدیریت تحول سازمانی
 • فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
 • مدیریت توسعه
 • تحقیق در عملیات
 • مدیریت سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها
 • مدیریت تعاونی‌ها
 • روابط کار در سازمان
 • مدیریت تطبیقی
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
 • تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولت‌ها
 • مباحث ویژه مدیریت دولتی
 • سیر اندیشه‌های سیاسی و تحول نهادهای اداری
 • سازمان‌دهی و اصلاح تشکیلات و روش‌ها
 • ریاضیات و کاربردان در مدیریت
 • آمار و کاربرد آن در مدیریت

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی به شرح زیر است:

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • فرایند خط‌مشی گذاری
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
 • برنامه‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی
 • مدیریت بهره‌وری انسانی
 • سمینار تحقیق در مدیریت نیروی انسانی

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی

فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی به شرح زیر است:

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • فرایند خط‌مشی گذاری
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
 • بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی
 • تصمیم‌گیری در مسائل مالی
 • سمینار تحقیق در مدیریت مالی

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول به شرح زیر است:

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • فرایند خط‌مشی گذاری
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
 • روش‌های تحقیق در رفتار سازمانی
 • نظریه و فرایند تحول سازمانی
 • نظریه‌ها و فرایند ارتباطات سازمانی
 • سمینار در مسائل رفتاری

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعات

فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعات به شرح زیر است:

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • فرایند خط‌مشی گذاری
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
 • نظریه‌های سیستمی
 • سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک
 • کاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمان

 

 چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش‌ها

فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش‌ها به شرح زیر است:

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • فرایند خط‌مشی گذاری
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
 • حقوق اساسی سازمان‌های دولتی
 • طراحی و ایجاد سازمان‌های متناسب با عصر اطلاعات
 • سمینار تحقیق در مورد مسائل سازمان‌های اداری ایران

 

 

رشته مدیریت دولتی در مرجع دانلود کتاب و پاورپوینت دانشگاهی باران بوک

ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور

مطالعه بیشتر