بازدید: 2882 بازدید
فهرست دروس رشته مدیریت دولتی

معرفی رشته مدیریت بازرگانی

فهرست دروس رشته مدیریت بازرگانی (تمام گرایش ها) به شرح ذیل می باشد:

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی

فهرست دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی به شرح زیر است:

 

 

 

رشته مدیریت دولتی در مرجع دانلود کتاب و پاورپوینت دانشگاهی باران بوک

ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور

مطالعه بیشتر