اسلاید کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی : پیوند استراتژی و عمل
16,000 تومان