پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک،پارسائیان،اعرابی-قابل جستجو
25,000 تومان